XXXII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”


 
Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele Matematyki

Uprzejmie informuję, że dnia 16 marca (czwartek) 2023 roku o godzinie 9:00 zaplanowano przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział
 i opłacą wpisowe – 14 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora https://www.kangur-mat.pl w zakładce Zasady

Mamy nadzieję, że Dzień Kangura będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły prawdziwym matematycznym świętem.
 

UWAGA

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje szkolnego koordynatora konkursu.
 3. Szkolny koordynator jest zobowiązany:
 • obsługiwać założone w ubiegłych latach konto szkoły na stronie Centralnego Organizatora w zakładce Konta szkół; jeśli szkoła nie miała założonego konta, należy przeczytać umieszczoną tam instrukcję i przejść do konta szkoły zgodnie
   z instrukcją; w tej samej zakładce znajduje się aktualny plakat do pobrania,
 • nadany login i hasło zdeponować w sejfie szkoły (aktualne są loginy
   i hasła nadane w poprzednich latach
  ); w przypadku zagubienia loginu lub zmiany koordynatora proszę nie zakładać nowego konta szkoły, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym (tel. 534 194 494 lub e-mail: bsm@kangur.bydgoszcz.pl),
 • dokonywać zmian na koncie szkoły zgodnie z instrukcją w zakładce „konta szkół”
 • na koncie szkoły zgłosić uczestników konkursu „Kangur” do 31 stycznia 2023 r.,
   a wyjątkowo (po uzgodnieniu z koordynatorem RKO) do 24 lutego 2023 r. 
 • zebrać od uczniów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie (zakładka Zasady) i przechowywać je w szkole do 30 września 2023 r.
 • czytać na bieżąco komunikaty podawane na koncie szkoły, przesłane pocztą elektroniczną oraz umieszczane na stronie https://www.kangur.bydgoszcz.pl
 • dokonać wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników na konto Nest Banku:
   15 2530 0008 2020 1070 5907 0001, z dopiskiem KANGUR i kodem szkoły
 • wydrukować zgłoszenie szkoły do konkursu i najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. po wypełnieniu i zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres podany wyżej (w temacie podać kod szkoły), a w wyjątkowych sytuacjach na adres: 
  Bydgoskie Stowarzyszenie Matematyczne
  ul. Jeżynowa 3
  85 – 343 Bydgoszcz
  KANGUR        


Koordynator  Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu Kangur Matematyczny
Barbara Zielińska

Wyniki XXXI edycji konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

NAGRODY GŁÓWNE

dla uczniów z tytułem „laureata”

kategoria MALUCH

1. Mia Gregorowicz-Njabekl. 3SP 58 Bydgoszcz
2. Wojciech Makowieckikl. 3SP 2 Szubin
3. Bruno Oźmińskikl. 4SP Kruszyn
4. Jan Goińskikl. 4SP 17 Bydgoszcz
5. Antoni Lutykl. 4Kat. SP Bydgoszcz
6. Stanisław Marczakkl. 4Muz. SP Bydgoszcz

kategoria BENIAMIN

1. Mateusz Antczakkl. 5SP 31 Bydgoszcz
2. Dominika Zawadakl. 6SP 16 Bydgoszcz

kategoria KADET

1. Wojciech Antoniewiczkl.7SP Dąbrowa
2. Tymoteusz Czapkowskikl. 7SP Białe Błota
3. Patrycja Pisankokl. 7SP 16 Bydgoszcz
4. Martyna Kutzmankl. 8SP Kamień Kraj.

NAGRODY I STOPNIA
za wynik bardzo dobry

ŻACZEK

1. Zuzanna Grzebieniakkl. 2SP Sokrates Bydgoszcz
2. Borys Kulczykkl. 2SP 1 Koronowo
3. Aleksander Orzechowskikl. 2SP Łochowo
4. Wiktor Radzińskikl. 2SP 12 Bydgoszcz
5. Franciszek Rutkowskikl. 2 SP Łochowo
6. Mikołaj Kardasz kl. 2 SP 32 Bydgoszcz
7. Ewa Gawełkl. 2 SP Żołędowo
8. Malwina Paluchkl. 2 SP 43 Bydgoszcz
9. Zuzanna Michalskakl. 2 SP 38 Bydgoszcz
10. Mikołaj Gorzyckikl. 2 SP 27 Bydgoszcz
11. Hanna Lubas kl. 2 SP 4 Bydgoszcz
12. Iga Łopuszyńskakl. 2 SP 16 Bydgoszcz
13. Jakub Wierzowieckikl. 2 SP 18 Bydgoszcz
14. Jan Łuczakkl. 2 SP 8 Inowrocław
15. Franciszek Bortakl. 2 SP Cekcyn
16. Anna Tylutkikl. 2 SP 2 Barcin
17. Mikołaj Brylewkl. 2 SP 12 Bydgoszcz
18. Wiktor Kasperskikl. 2 SP 2 Świecie
19. Joachim Rybackikl. 2SP 48 Bydgoszcz
20. Olgierd Basiński kl. 2SP Kotomierz
21. Mikołaj Kozakkl. 2SP Strzelce Górne
22. Jakub Zawodniakkl. 2SP 1 Koronowo
23. Tymon Kurowskikl. 2SP 60 Bydgoszcz
24. Lena Czwarnokl. 2SP Osielsko

1 MALUCH

1. Marceli Kaniakl. 3SP Pakość
2. Daniel Maniewskikl. 3SP 36 Bydgoszcz
3. Adrianna Szajerskakl. 3SP 32 Bydgoszcz
4. Hubert Ryzopkl. 3SP 1 Tuchola
5. Lena Cholaścińskakl. 3 SP Osielsko
6. Witold Żarnowskikl. 3 SP Kruszyn
7. Szymon Szemplińskikl. 3 SP 60 Bydgoszcz
8. Aleksander Różyczkakl. 3 SP 64 Bydgoszcz
9. Jakub Radczukkl. 3 Muz.SP Bydgoszcz
10. Kacper Koseckikl. 3 Kat.SP Bydgoszcz
11. Daniel Mieleszkokl. 3 Niepubl. SP Inowrocław
12. Franciszek Czapkowskikl. 3 SP Białe Błota
13. Tomasz Ratajkl. 3 SP 66 Bydgoszcz
14. Wojciech Znamirowskikl. 3 SP 16 Inowrocław
15. Kajetan Ocińskikl. 3 SP Ostromecko
16. Konrad Kasperskikl. 3 SP 2 Świecie
17. Hubert Pomietłokl. 3 SP 37 Bydgoszcz
18. Lidia Bukowskakl. 3 SP Dobrcz
19. Marcus Vogelkl. 3SP 45 Bydgoszcz

2 MALUCH

1. Michał Leszczewiczkl. 4SP 2 Bydgoszcz
2. Julian Maciejewskikl. 4SP 12 Bydgoszcz
3. Adam Joachimiakkl. 4SP Osielsko
4. Eryk Ratajczakkl. 4Kat. SP Bydgoszcz
5. Jan Pacerkl. 4 Kat. SP Bydgoszcz
6. Mateusz Rakkl. 4 SP 38 Bydgoszcz
7. Blanka Wysockakl. 4 SP Ostromecko
8. Leszek Miklaskl. 4 SP 20 Bydgoszcz
9. Ziemowit Zapertkl. 4 SP Łochowo
10. Piotr Sandurskikl. 4 SP 63 Bydgoszcz
11. Gabriela Gągolakl. 4 SP 16 Bydgoszcz
12. Stanisław Nowaczykkl. 4 SP 9 Inowrocław
13. Julia Młodzikowskakl. 4 Kat. SP Inowrocław
14. Karol Bubnowskikl. 4 SP 36 Bydgoszcz
15. Filip Jarmułakl. 4 SP Pruszcz
16. Paweł Rybakkl. 4 SP Osielsko

1 BENIAMIN

1. Arkadiusz Wakułakl. 5SP 32 Bydgoszcz
2. Michał Piotrowskikl. 5Salezj. SP Bydgoszcz
3. Tymon Nowakkl. 5SP 32 Bydgoszcz
4. Antoni Czapkowskikl. 5SP Białe Błota
5. Krystian Balcerowskikl. 5 SP 60 Bydgoszcz
6. Ewa Nowakowskakl. 5 SP Strzelce
7. Olaf Nowakkl. 5 SP Janikowo
8. Natasza Gąsiorowskakl. 5 SP 3 Mogilno
9. Luca Iliekl. 5 International School Bg

2 BENIAMIN

1. Łukasz Hunkerkl. 6SP 12 Bydgoszcz
2. Michał Świtajkl. 6SP Łochowo
3. Sara Frąckowiakkl. 6SP 18 Bydgoszcz
4. Igor Figelkl. 6SP 5 Tuchola

1 KADET

1. Kacper Antończykkl. 6SP Osielsko
2. Michał Hauserkl. 6SP 10 Bydgoszcz
3. Franciszek Czaplewski kl. 6SP 11 Inowrocław
4. Dominika  Wojdaczkl. 6SP 11 Inowrocław
5. Jan Żochowskikl. 6SP 25 Bydgoszcz
6. Malwina Słupskakl. 6SP 1 Świecie
7. Mateusz Kadajkl. 6SP 5 Inowrocław
8. Barbara Wieczorekkl. 6SP 63 Bydgoszcz
9. Hubert Ratajczakkl. 6Kat. SP Bydgoszcz

2 KADET

1. Kamil Krysiakkl. 8SP 2 Koronowo
2. Mikołaj Gutkowskikl. 8SP 15 Bydgoszcz
3. Kamil Semraukl. 8SP 12 Bydgoszcz
4. Melisa Kowalskakl. 8SP 25 Bydgoszcz
5. Mikołaj Kamińskikl. 8SP 28 Bydgoszcz
6. Piotr Dylkl. 8SP Łochowo
7. Tymon Gotowiczkl. 8SP Białe Błota
8. Stanisław Kuśmierekkl. 8SP Białe Błota
9. Paweł Kitowskikl. 8SP 2 Nowe
10. Wiktor Pabjańczykkl. 8SP 11 Inowrocław

1 JUNIOR

1. Kamil Sikorakl. IVI LO Bydgoszcz
2. Paweł Smolińskikl. II LO Inowrocław
3. Aleksandra Sulikkl. IVI LO Bydgoszcz

2 JUNIOR

1. Mikołaj Nowakkl. IIZS Elekron.
2. Mikołaj Gorączkokl. IIVI LO Bydgoszcz

1 STUDENT

1. Miłosz Zielińskikl. IIIII LO Inowrocław
2. Sławomir Haberkl. IIII LO Świecie

2 STUDENT

1. Adam Gracikowskikl. IVII LO Inowrocław

XXXI edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

Uprzejmie informuję, że dnia 17 marca (czwartek) 2022 roku o godzinie 900 zaplanowano przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 12 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano, podobnie jak w poprzedniej edycji, dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie. W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.
O zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji. więcej…

„KANGUR MATEMATYCZNY” Zmiana terminu przeprowadzenia XXX edycji konkursu

        Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny”, na wniosek organizatorów regionalnych, przesuwa termin zawodów na dzień

22 kwietnia 2021 r., godzina 900.    

      Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć w nim udziału w dniu 22.04.21 r. z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.

Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Kangur Matematyczny”
Barbara Zielińska

XXIX edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

Uprzejmie informuje, że dnia 19 marca (czwartek) 2020 roku o godzinie 900 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.
Mamy nadzieję, że „Dzień Kangura” będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły prawdziwym matematycznym świętem. więcej…

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.

XX edycja Konkursu Matematycznego LIGA ZADANIOWA – gala

Uroczysta gala z okazji XX edycji Konkursu Matematycznego LIGA ZADANIOWA
w regionie bydgoskim

Podsumowanie XX edycji matematycznego konkursu Liga zadaniowa w regionie bydgoskim odbyło się 7 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele oraz laureaci XX edycji konkursu i ich opiekunowie. W gali wzięło udział około 200 osób.

W imieniu współorganizatora powitała przybyłych pani Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, a następnie głos zabrały: pani Magdalena Buszman, przedstawicielka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz pani Katarzyna Sobieszczańska starszy wizytator Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Historię konkursu przybliżyła zebranym dr Agnieszka Krause, przewodni-cząca Głównego Komitetu Konkursu z UMK w Toruniu

Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania awangardowego utworu na tubie wykonanego przez Szymona Wachowskiego, absolwenta Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

Następnie przystąpiono do rozdania nagród zwycięzcom aktualnej edycji konkursu, zarówno zdobywcom miejsc od I do III, jak i uczniom, którzy uzyskali wyróżnienia. Dyplomy uznania wręczono też nauczycielom.

XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR – gala

Uroczysta gala z okazji XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR w regionie bydgoskim

5 czerwca br. miało miejsce uroczyste wydarzenie w życiu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W sali koncertowej Kinoteatru „Adria” w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXVIII edycji kon-kursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, szkolni koordynatorzy konkursu oraz zdobywcy nagród I i II stopnia w XXVIII edycji konkursu i ich najbliżsi. W gali wzięło udział około 400 osób.

W imieniu współorganizatorów serdecznie i ciepło powitali przybyłych: pani Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz pan Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu szkół nr 8 w Bydgoszczy.

Konferansjerzy (uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy) przypomnieli historię konkursu na świecie i w Polsce oraz poinformowali, że w tegorocznej XXVIII edycji konkursu w naszym regionie wzięło udział 13 320 uczestników.

Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu Szymona Wachowskiego, absolwenta Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, z klasy tuby pana Kazimierza Kmiecia.

Następnie członkinie Regionalnego Komitetu Konkursu odczytywały nazwiska nagrodzonych, a nagrody wręczali pani Violetta Panfil-Smolińska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz pan Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu szkół nr 8 w Bydgoszczy. Dla każdej kategorii wiekowej wykonano pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów.

Nagrody I stopnia oraz tytuł laureata otrzymało 15 uczniów, a nagrody II stopnia wręczono 132 uczniom. Ich nazwiska uczniów podane są w załączniku. Ponadto do szkół dostarczono nagrody książkowe za wyróżnienia, które otrzymało 1307 uczniów.

Lista nagrodzonych – Kangur 2019

XXVIII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

Uprzejmie informuje, że dnia 21 marca (czwartek) 2019 roku o godzinie 900 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 9 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.
Mamy nadzieję, że „Dzień Kangura” będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły prawdziwym matematycznym świętem.  więcej…

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka.