XXXIII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele Matematyki

Uprzejmie informuję, że dnia 21 marca (czwartek) 2024 roku
o godzinie 9 00 zaplanowano przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Kangur
Matematyczny. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział
i opłacą wpisowe – 16 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu
oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora
http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce Zasady.

Mamy nadzieję, że Dzień Kangura będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły
prawdziwym matematycznym świętem.

UWAGA

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje
  szkolnego koordynatora konkursu.
 3. Szkolny koordynator jest zobowiązany:
  – obsługiwać założone w ubiegłych latach konto szkoły na stronie Centralnego
  Oganizatora w zakładce Konta szkół; jeśli szkoła nie miała założonego konta,
  należy przeczytać umieszczoną tam instrukcję i przejść do konta szkoły zgodnie
  z instrukcją; w zakładce Zasoby znajduje się aktualny plakat do pobrania,
  – nadany login i hasło zdeponować w sejfie szkoły (aktualne są loginy
  i hasła nadane w poprzednich latach); w przypadku zagubienia loginu lub
  zmiany koordynatora proszę nie zakładać nowego konta szkoły, ale skontaktować
  się z koordynatorem regionalnym (tel. 534 194 494 lub e-mail:
  bsm@kangur.bydgoszcz.pl),
  – dokonywać zmian na koncie szkoły zgodnie z instrukcją w zakładce „konta szkół”
  – na koncie szkoły zgłosić uczestników konkursu „Kangur” do 31 stycznia 2024 r.,
  a wyjątkowo (po uzgodnieniu z koordynatorem RKO) do 20 lutego 2024 r.
  – zebrać od uczniów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie (zakładka
  Zasady) i przechowywać je w szkole do 30 września 2024 r.
  – czytać na bieżąco komunikaty podawane na koncie szkoły, przesłane pocztą
  elektroniczną oraz umieszczane na stronie http://www.kangur.bydgoszcz.pl/
  – dokonać wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników na konto Nest Banku:
  15 2530 0008 2020 1070 5907 0001, z dopiskiem KANGUR i kodem szkoły
  – wydrukować zgłoszenie szkoły do konkursu i najpóźniej do 31 stycznia 2024 r. po
  wypełnieniu i zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres podany wyżej
  (w temacie podać kod szkoły), a w wyjątkowych sytuacjach na adres:
  Bydgoskie Stowarzyszenie Matematyczne
  ul. Jeżynowa 3
  85 – 343 Bydgoszcz
  KANGUR

Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu Kangur Matematyczny
Barbara Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *