Zarząd BSM

Barbara Zielińska
prezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur”

Jadwiga Sterczewska
wiceprezes Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur”

Komisja rewizyjna Bydgoskiego Stowarzyszenia Matematycznego „Kangur” w składzie:

Marianna Rosół
przewodnicząca komisji rewizyjnej,

Grażyna Król
członek komisji rewizyjnej.