KOMISJE REJONOWE I ICH PRZEWODNICZĄCY

Bydgoszcz Elżbieta Wilińska, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych, Bydgoszcz, ul. Szwalbego 1, elawili@poczta.onet.pl

Rejon 1 – Zespół Szkół nr 7, Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 1
przew. Jadwiga Rehmus-Różycka, zsnr7-matematyka@wp.pl

Rejon 2 – Zespół Szkół nr 19, Bydgoszcz, ul. A.G. Siedleckiego 11
przew. Elżbieta Kwasek, ela.kwasek@wp.pl

Rejon 3 – Szkoła Podstawowa nr 31, Bydgoszcz, ul Karłowicza 2
przew. Aleksandra Droż, aleksandradroz@wp.pl

Rejon 4 – Państwowy Zespół Szkół Muzycznych, Bydgoszcz, ul. Szwalbego 1
przew. Elżbieta Wilińska, elawili@poczta.onet.pl

Rejon 5 – Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi, im. Czesława Tańskiego, Bydgoszcz, ul. Duracza 7
przew. Magdalena Wincenciak, magda.win@gmail.com