„KANGUR MATEMATYCZNY” Zmiana terminu przeprowadzenia XXX edycji konkursu

        Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny”, na wniosek organizatorów regionalnych, przesuwa termin zawodów na dzień

22 kwietnia 2021 r., godzina 900.    

      Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć w nim udziału w dniu 22.04.21 r. z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.

Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Kangur Matematyczny”
Barbara Zielińska