XXXII edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”


 
Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele Matematyki

Uprzejmie informuję, że dnia 16 marca (czwartek) 2023 roku o godzinie 9:00 zaplanowano przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział
 i opłacą wpisowe – 14 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora https://www.kangur-mat.pl w zakładce Zasady

Mamy nadzieję, że Dzień Kangura będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły prawdziwym matematycznym świętem.
 

UWAGA

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie, powołuje szkolnego koordynatora konkursu.
 3. Szkolny koordynator jest zobowiązany:
 • obsługiwać założone w ubiegłych latach konto szkoły na stronie Centralnego Organizatora w zakładce Konta szkół; jeśli szkoła nie miała założonego konta, należy przeczytać umieszczoną tam instrukcję i przejść do konta szkoły zgodnie
   z instrukcją; w tej samej zakładce znajduje się aktualny plakat do pobrania,
 • nadany login i hasło zdeponować w sejfie szkoły (aktualne są loginy
   i hasła nadane w poprzednich latach
  ); w przypadku zagubienia loginu lub zmiany koordynatora proszę nie zakładać nowego konta szkoły, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym (tel. 534 194 494 lub e-mail: bsm@kangur.bydgoszcz.pl),
 • dokonywać zmian na koncie szkoły zgodnie z instrukcją w zakładce „konta szkół”
 • na koncie szkoły zgłosić uczestników konkursu „Kangur” do 31 stycznia 2023 r.,
   a wyjątkowo (po uzgodnieniu z koordynatorem RKO) do 24 lutego 2023 r. 
 • zebrać od uczniów oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie (zakładka Zasady) i przechowywać je w szkole do 30 września 2023 r.
 • czytać na bieżąco komunikaty podawane na koncie szkoły, przesłane pocztą elektroniczną oraz umieszczane na stronie https://www.kangur.bydgoszcz.pl
 • dokonać wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników na konto Nest Banku:
   15 2530 0008 2020 1070 5907 0001, z dopiskiem KANGUR i kodem szkoły
 • wydrukować zgłoszenie szkoły do konkursu i najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. po wypełnieniu i zeskanowaniu przesłać drogą elektroniczną na adres podany wyżej (w temacie podać kod szkoły), a w wyjątkowych sytuacjach na adres: 
  Bydgoskie Stowarzyszenie Matematyczne
  ul. Jeżynowa 3
  85 – 343 Bydgoszcz
  KANGUR        


Koordynator  Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
Konkursu Kangur Matematyczny
Barbara Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *